K-Lumets maken om de ondernemersgeest van mensen met een autismespectrumstoornis te ontwikkelen www.susa.be

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van de productie en verkoop van K-Lumets (ecologische aanmaakblokjes). 

Icons-ICT-09.png

Project in de kijker

Logo ICTcomm-DEF-white-02.png
Logo Passwerk-fullwit-05.png
opgericht door
Icons-ICT-03.png
Oprichting

Dit fonds werd in 2012 opgericht door Passwerk in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.

Icons-ICT-01.png
Ons doel

Het fonds heeft als heeft als doel de leef-, woon- en werkomstandigheden van mensen met een autismespectrumprofiel te verbeteren en de destigmatisering rond autisme te bevorderen. 

Icons-ICT-02.png
Oproep

Jaarlijks wordt vanuit de Koning Boudewijnstichting een oproep gelanceerd waaraan organisaties kunnen deelnemen teneinde financiële ondersteuning te bekomen.

 

Het fonds

Doelstellingen

Het fonds heeft als doel de leef-, woon- en werkomstandigheden van mensen met een autismespectrumprofiel te verbeteren en de destigmatisering rond autisme te bevorderen.

Icons-ICT-01.png
Icons-ICT-04.png

Koning Boudewijnstichting

Het fonds werd in 2012 opgericht door Passwerk cvba met sociaal oogmerk in de schoot van de Koning Boudewijnstichting, het heeft geen rechtspersoonlijkheid en wordt beheerd door de Stichting.

Bestuur

Het bestuurscomité van het Fonds bestaat uit

Voorzitter

 • Gerdy De Clercq - CIO, Fednot


Afgevaardigden van de oprichters

 • Nico De Cleen – CEO, Passwerk

 • Dirk Rombaut - commercieel directeur, Passwerk    

    
Externe vertegenwoordigers

 • Pierre Defresne - Arts-directeur, SUSA en CRA L’ANCRE

 • Sabine Demey - Director Flanders Artificial Intelligence Research Program, Imec

 • André Gubbels - Directeur-Generaal, FOD Sociale Zekerheid - DG Personen met een handicap

 • Marc Libeert - LAVA, lid van Raad van Bestuur van Participate! en Vlaamse Vereniging Autisme

 • Ilse Noens - hoogleraar Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KULeuven

 • Cis Schiltmans - voorheen Vlaamse Vereniging voor Autisme

 • Alice Suls - ondervoorzitster, APEPA

 • Eric Willaye - Algemeen Directeur, SUSA


Vanuit de Koning Boudewijnstichting

 • Françoise Pissart - directeur

 • Isabelle Swolfs - staat in voor de dagelijkse opvolging van het Fonds 

Icons-ICT-05.png

Jury

Alle leden van het bestuurscomité maken deel uit van de jury. Deze worden aangevuld met de laureaat van de Passwerk Lifetime Achievement Award (in jaar van toekenning).

Project indienen

Elk jaar wordt vanuit de Koning Boudewijnstichting een oproep gelanceerd in het kader van het fonds. De jury geeft in principe voorrang aan ondersteuning aan vernieuwende initiatieven die kaderen in het jaarthema dat werd bepaald.  Goede projecten, buiten dit jaarthema, met meerwaarde voor personen met autisme kunnen eveneens ingediend en ondersteund worden.  De beslissing van de jury is bindend en er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

Icons-ICT-06.png

Jaarthema 2021

Jaarthema’s van

vorige jaren


2013: Tewerkstelling
2014: Wonen & vrije tijd
2015: Talentontwikkeling
2016: Maatschappelijke participatie
2017: Culturele participatie
2018: Transitiemomenten
2019: Autisme en geluk

2020: Ondernemen door en voor personen met autisme

Voor 2021 is het jaarthema ‘Verbinding’. De jury zal dit jaar voorrang geven aan initiatieven die speciale aandacht besteden aan het verdiepen van contacten van personen met ASS en dit op alle niveaus. De aandacht gaat hierbij zowel naar de persoonlijke en familiale contacten alsook de verbindingen binnen een breder - sociaal of professioneel - netwerk.

Zo wil het Fonds bijvoorbeeld projecten steunen die de veerkracht binnen de familiale kring van personen met ASS stimuleren. Initiatieven die ondersteuning rond relaties en seksualiteit centraal stellen, krijgen ook speciale aandacht. Op professioneel vlak maken bijvoorbeeld organisaties die innovatief en inclusief te werk gaan een kans op selectie. Projecten die het groot publiek willen sensibiliseren rond verbinding zullen ook aandacht krijgen van de Jury.

Het ondersteunen en versterken van contacten van personen met ASS op persoonlijk, familiaal, professioneel of breder sociaal niveau staat dus centraal.

Maar ook meer algemene initiatieven waarvan sociale integratie van de kansengroep het uitgangspunt is, komen in aanmerking voor de oproep. Het Fonds heeft een blijvende aandacht voor projecten rond zowel preventie, diagnosestelling als interventie bij autismespectrumstoornis.

Belangrijke data voor oproep en toekenning  in 2021


Start oproep: 27 april 2021 (via www.kbs-frb.be
Einde oproep: 7 oktober 2021


Selectie van projecten door de jury: 25 november 2021
 

Indienen van een aanvraag


Een aanvraag om ondersteuning kan worden ingediend via de website van de Koning Boudewijnstichting.  Tevens vindt u alle benodigde informatie aangaande het indienen van een dossier op deze website www.kbs-frb.be.

 
Icons-ICT-04.png

Financiering van het fonds

Stortingen vanuit

Logo Passwerk-01.png

Totale bijdrage € 264.950

Acties

Totale bijdrage € 36.397

Icons-ICT-07.png

Zelf een actie

organiseren

U kan ook zelf een actie organiseren ten voordele van het fonds. De opbrengst van uw “goede doel actie” ter gelegenheid van uw personeelsfeest, uw jubileum of bedrijfsjubileum, kerstmarkt, uw pensionering, uw verjaardag kan u vervolgens overmaken aan het Fonds.

 

Voor uw specifieke actie kan een aparte actiecode worden gegeven, zodat u zelf zicht heeft op hoeveel uw actie concreet heeft opgebracht.  Neem voor meer informatie over specifieke mogelijkheden en voorwaarden contact op met Isabelle Swolfs van de Koning Boudewijnstichting. U kan Isabelle bereiken via 02 549 03 05 of via mail swolfs.i@mandate.kbs-frb.be

2012

€ 50.000

2013

€ 13.950

2014

€ 50.000

2016

€32.000

2017

€ 32.000

2018

€ 32.000

2019

€ 55.000

2020

€ 55.000

2014

Sportfans4Autism - actie WK 2014 pronostiekspel.

Opbrengst € 8.138

2015

Actie door studenten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

Opbrengst € 600

2016

Sportfans4Autism:

actie EK 2016 pronostiekspel.

Opbrengst € 7.432

 

Randstad Group:

goede doel actie.

Opbrengst € 10.580

2018

Sportfans4Autism - actie WK 2018 pronostiekspel

Opbrengst € 2.937

2019

Charity golf event (Passwerk/TRplus): Opbrengst € 6.710

 
 

contact

Koning Boudewijnstichting

Isabelle Swolfs

swolfs.i@mandate.kbs-frb.be

02 549 03 05

Bedankt!