Projecten in de kijker

Icons-ICT-03.png
Oprichting

Dit fonds werd in 2012 opgericht door Passwerk in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.

Icons-ICT-01.png
Ons doel

Het fonds heeft als heeft als doel de leef-, woon- en werkomstandigheden van mensen met een autismespectrumprofiel te verbeteren en de destigmatisering rond autisme te bevorderen. 

Icons-ICT-02.png
Oproep

Jaarlijks wordt vanuit de Koning Boudewijnstichting een oproep gelanceerd waaraan organisaties kunnen deelnemen teneinde financiële ondersteuning te bekomen.

 

Het fonds

Doelstellingen

Het fonds heeft als doel de leef-, woon- en werkomstandigheden van mensen met een autismespectrumprofiel te verbeteren en de destigmatisering rond autisme te bevorderen.

Icons-ICT-01.png
Icons-ICT-04.png

Koning Boudewijnstichting

Het fonds werd in 2012 opgericht door Passwerk cvba met sociaal oogmerk in de schoot van de Koning Boudewijnstichting, het heeft geen rechtspersoonlijkheid en wordt beheerd door de Stichting.

Bestuur

Het bestuurscomité van het Fonds bestaat uit

Voorzitter

 • Gerdy De Clercq - Managing Director, C&C Management Services


Afgevaardigden van de oprichters

 • Nico De Cleen – CEO, Passwerk

 • Dirk Rombaut - commercieel directeur, Passwerk    

    
Externe vertegenwoordigers

 • Pierre Defresne - Arts-directeur, SUSA en CRA L’ANCRE

 • Sabine Demey - Director Flanders Artificial Intelligence Research Program, Imec

 • André Gubbels - Directeur-Generaal, FOD Sociale Zekerheid - DG Personen met een handicap

 • Marc Libeert - LAVA, lid van Raad van Bestuur van Participate! en Vlaamse Vereniging Autisme

 • Ilse Noens - hoogleraar Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KULeuven

 • Cis Schiltmans - voorheen Vlaamse Vereniging voor Autisme

 • Alice Suls - ondervoorzitster, APEPA

 • Eric Willaye - Algemeen Directeur, SUSA


Vanuit de Koning Boudewijnstichting

 • Françoise Pissart - directeur

 • Isabelle Swolfs - staat in voor de dagelijkse opvolging van het Fonds 

Icons-ICT-05.png

Jury

Alle leden van het bestuurscomité maken deel uit van de jury. Deze worden aangevuld met de laureaat van de Passwerk Lifetime Achievement Award (in jaar van toekenning).

Project indienen

Elk jaar wordt vanuit de Koning Boudewijnstichting een oproep gelanceerd in het kader van het fonds. De jury geeft in principe voorrang aan ondersteuning aan vernieuwende initiatieven die kaderen in het jaarthema dat werd bepaald.  Goede projecten, buiten dit jaarthema, met meerwaarde voor personen met autisme kunnen eveneens ingediend en ondersteund worden.  De beslissing van de jury is bindend en er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

Icons-ICT-06.png

Jaarthema 2022

Jaarthema’s van

vorige jaren


2013: Tewerkstelling
2014: Wonen & vrije tijd
2015: Talentontwikkeling
2016: Maatschappelijke participatie
2017: Culturele participatie
2018: Transitiemomenten
2019: Autisme en geluk

2020: Ondernemen door en voor personen met autisme

2021: Verbinding

In 2022 nodigen we u uit in beweging te komen!

 

De voorbije jaren waren we helaas aan huis gekluisterd. We hopen dat het nieuwe jaar ons zal toelaten weer naar buiten te kunnen stappen, gezonde fysieke activiteiten te kunnen starten of weer op te nemen. Bewegen is en blijft van essentieel belang voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.

 

Zoals ieder van ons hebben mensen met autisme, of ze nu kinderen of volwassenen zijn, of ze nu een verstandelijke handicap, hyperactiviteit of coördinatieproblemen hebben of niet, behoefte aan beweging, aan momenten om zich uit te leven, te sporten, te wandelen, in de natuur te zijn enz. Deze activiteiten zijn voor hen ook kansen om elkaar te ontmoeten, om momenten te delen met brussen en familie, om geïntegreerd te zijn in een gewone omgeving. Ook zij streven naar boeiende vrijetijdsbesteding en ook hun gezinnen hebben geregeld behoefte aan een pauze. Daarom vestigen wij dit jaar de aandacht op lichaamsbeweging als essentieel onderdeel van goede gezondheid, vrije tijd, inclusie en plezier.

 

Maar ook meer algemene initiatieven waarvan sociale integratie van de kansengroep het uitgangspunt is, komen in aanmerking voor de oproep. Het Fonds heeft een blijvende aandacht voor projecten rond zowel preventie, diagnosestelling als interventie bij autismespectrumstoornis. 

Belangrijke data voor oproep en toekenning  in 2022


Start oproep: 27 april 2022 (via www.kbs-frb.be
Einde oproep: 6 oktober 2022


Selectie van projecten door de jury: 24 november 2022
 

Indienen van een aanvraag


Een aanvraag om ondersteuning kan worden ingediend via de website van de Koning Boudewijnstichting.  Tevens vindt u alle benodigde informatie aangaande het indienen van een dossier op deze website www.kbs-frb.be.

 
Icons-ICT-04.png

Financiering van het fonds

Stortingen vanuit

Logo Passwerk-01.png

Totale bijdrage € 429.950

Acties

Totale bijdrage € 54.742

2019

Charity golf event (Passwerk/TRplus):

Opbrengst € 6.710

2021

Charity golf event (Passwerk/TRplus)

Opbrengst € 5.355

Fonds Bruegelmans

Opbrengst € 2.500

2022

Fonds Bruegelmans

Opbrengst € 4.000

Charity golf event (Passwerk/TRplus)

Opbrengst € 5.730

Autism in Context

Opbrengst 510

Varia

Opbrengst € 250

Icons-ICT-07.png

Zelf een actie

organiseren

U kan ook zelf een actie organiseren ten voordele van het fonds. De opbrengst van uw “goede doel actie” ter gelegenheid van uw personeelsfeest, uw jubileum of bedrijfsjubileum, kerstmarkt, uw pensionering, uw verjaardag kan u vervolgens overmaken aan het Fonds.

 

Voor uw specifieke actie kan een aparte actiecode worden gegeven, zodat u zelf zicht heeft op hoeveel uw actie concreet heeft opgebracht.  Neem voor meer informatie over specifieke mogelijkheden en voorwaarden contact op met Isabelle Swolfs van de Koning Boudewijnstichting. U kan Isabelle bereiken via 02 549 03 05 of via mail swolfs.i@mandate.kbs-frb.be

2012

€ 50.000

2013

€ 13.950

2014

€ 50.000

2016

€32.000

2017

€32.000

2018

€ 32.000

2019

€ 55.000

2020

€ 55.000

2021

€ 55.000

2022

€ 55.000

2014

Sportfans4Autism - actie WK 2014 pronostiekspel.

Opbrengst € 8.138

2015

Actie door studenten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

Opbrengst € 600

2016

Sportfans4Autism:

actie EK 2016 pronostiekspel.

Opbrengst € 7.432

 

Randstad Group:

goede doel actie.

Opbrengst € 10.580

2018

Sportfans4Autism -

actie WK 2018 pronostiekspel

Opbrengst € 2.937

 
 

contact

Koning Boudewijnstichting

Isabelle Swolfs

swolfs.i@mandate.kbs-frb.be

02 549 03 05

Bedankt!