top of page

Projecten in de kijker

Icons-ICT-03.png
Oprichting

Dit fonds werd in 2012 opgericht door Passwerk in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.

Icons-ICT-01.png
Ons doel

Het fonds heeft als heeft als doel de leef-, woon- en werkomstandigheden van mensen met een autismespectrumprofiel te verbeteren en de destigmatisering rond autisme te bevorderen. 

Icons-ICT-02.png
Oproep

Jaarlijks wordt vanuit de Koning Boudewijnstichting een oproep gelanceerd waaraan organisaties kunnen deelnemen teneinde financiële ondersteuning te bekomen.

Het fonds

Het fonds

Doelstellingen

Het fonds heeft als doel de leef-, woon- en werkomstandigheden van mensen met een autismespectrumprofiel te verbeteren en de destigmatisering rond autisme te bevorderen.

Icons-ICT-01.png
Icons-ICT-04.png

Koning Boudewijnstichting

Het fonds werd in 2012 opgericht door Passwerk cvba met sociaal oogmerk in de schoot van de Koning Boudewijnstichting, het heeft geen rechtspersoonlijkheid en wordt beheerd door de Stichting.

Bestuur

Het bestuurscomité van het Fonds bestaat uit

Voorzitter

 • Gerdy De Clercq - Partner, Business Markers / Managing Director, AXYON BV


Afgevaardigden van de oprichters

 • Nico De Cleen - Managing & financial director | member of the board 

 • Dirk Rombaut - Commercial & external relations director | member of the board

    
Externe vertegenwoordigers

 • Pierre Defresne - Arts-directeur, SUSA en CRA L’ANCRE

 • Sabine Demey - Director Flanders Artificial Intelligence Research Program, Imec

 • André Gubbels - Voorzitter van de raad van bestuur, Centre Nos Pilifs

 • Marc Libeert - LAVA, lid van Raad van Bestuur van Participate! en Vlaamse Vereniging Autisme

 • Ilse Noens - hoogleraar Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KULeuven

 • Cis Schiltmans - voorheen Vlaamse Vereniging voor Autisme

 • Alice Suls - ondervoorzitster, APEPA

 • Eric Willaye - Algemeen Directeur, SUSA


Vanuit de Koning Boudewijnstichting

 • Françoise Pissart - directeur

 • Isabelle Swolfs - staat in voor de dagelijkse opvolging van het Fonds 

Icons-ICT-05.png

Jury

Alle leden van het bestuurscomité maken deel uit van de jury. Deze worden aangevuld met de laureaat van de Passwerk Lifetime Achievement Award (in jaar van toekenning).

Project indienen

Elk jaar wordt vanuit de Koning Boudewijnstichting een oproep gelanceerd in het kader van het fonds. De jury geeft in principe voorrang aan ondersteuning aan vernieuwende initiatieven die kaderen in het jaarthema dat werd bepaald.  Goede projecten, buiten dit jaarthema, met meerwaarde voor personen met autisme kunnen eveneens ingediend en ondersteund worden.  De beslissing van de jury is bindend en er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

Icons-ICT-06.png

Jaarthema 2024

Jaarthema’s van

vorige jaren

 

2023: Empowerment

2022: Beweging

2021: Verbinding

2020: Ondernemen door en voor personen met autisme

2019: Autisme en geluk

2018: Transitiemomenten

2017: Culturele participatie

2016: Maatschappelijke participatie

2015: Talentontwikkeling

2014: Wonen & vrije tijd

2013: Tewerkstelling

Veerkracht

 

In 2024 richten we onze oproep voor projecten op initiatieven die de veerkracht van mensen met een autismespectrumprofiel en hun netwerk bevorderen.

 

Mensen met autisme (en hun netwerk) kunnen extra uitdagingen ondervinden in hun leef- en werkomgeving, in vrijetijdscontexten, in sociale relaties, …. Veerkracht, gedefinieerd als het vermogen om tegenslagen te overwinnen en zich aan te passen aan veranderingen, is van cruciaal belang om met die uitdagingen om te gaan.

 

We zien dus uit naar initiatieven die veerkracht stimuleren op diverse fronten: in het onderwijs, op het werk, in relaties en families, en in de ruimere samenleving.

 

We willen ook aandacht besteden aan de veerkracht van ouders, verzorgenden en begeleiders met autisme of van mensen met autisme.

 

Veerkracht stimuleren kan op veel verschillende manieren: via toegankelijke, autismevriendelijke ondersteuning en hulpverlening, via steun van het netwerk, via digitale toepassingen, … We zetten in op inclusie, participatie en emancipatie van autistische mensen en huldigen het NOOZO-principe: Niets Over Ons Zonder Ons.

Belangrijke data voor oproep en toekenning in 2024


Start oproep: april 2024 (datum volgt nog) (via www.kbs-frb.be
Einde oproep: oktober 2024 (datum volgt nog)


Selectie van projecten door de jury: 28 november 2024
 

Indienen van een aanvraag


Een aanvraag om ondersteuning kan worden ingediend via de website van de Koning Boudewijnstichting.  Tevens vindt u alle benodigde informatie aangaande het indienen van een dossier op deze website www.kbs-frb.be.

Project indienen
Icons-ICT-04.png

Financiering van het fonds

Stortingen vanuit

Logo Passwerk-01.png

Totale bijdrage € 504.950

2023

€75.000

Acties

Totale bijdrage € 64.097

2014

Sportfans4Autism - actie WK 2014 pronostiekspel.

Opbrengst € 8.138

2015

Actie door studenten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

Opbrengst € 600

2016

Sportfans4Autism:

actie EK 2016 pronostiekspel.

Opbrengst € 7.432

 

Randstad Group:

goede doel actie.

Opbrengst € 10.580

2018

Sportfans4Autism -

actie WK 2018 pronostiekspel

Opbrengst € 2.937

2019

Charity golf event (Passwerk/TRplus):

Opbrengst € 6.710

2021

Charity golf event (Passwerk/TRplus)

Opbrengst € 5.355

Fonds Bruegelmans

Opbrengst € 2.500

2022

Fonds Bruegelmans

Opbrengst € 4.000

Charity golf event (Passwerk/TRplus)

Opbrengst € 5.730

Autism in Context

Opbrengst 510

Varia

Opbrengst € 250

2023

Charity golf event (Passwerk/ TRplus)

Opbrengst € 8.355

Varia

Opbrengst € 1.000

2012

€ 50.000

2013

€ 13.950

2014

€ 50.000

2016

€32.000

2017

€32.000

2018

€ 32.000

2019

€ 55.000

2020

€ 55.000

2021

€ 55.000

2022

€ 55.000

Financiering

U kan ook zelf een actie organiseren ten voordele van het fonds. De opbrengst van uw “goede doel actie” ter gelegenheid van uw personeelsfeest, uw jubileum of bedrijfsjubileum, kerstmarkt, uw pensionering, uw verjaardag kan u vervolgens overmaken aan het Fonds.

 

Voor uw specifieke actie kan een aparte actiecode worden gegeven, zodat u zelf zicht heeft op hoeveel uw actie concreet heeft opgebracht.  Neem voor meer informatie over specifieke mogelijkheden en voorwaarden contact op met Isabelle Swolfs van de Koning Boudewijnstichting. U kan Isabelle bereiken via 02 549 03 05 of via mail swolfs.i@mandate.kbs-frb.be

Icons-ICT-07.png

Zelf een actie

organiseren

Contact

contact

Koning Boudewijnstichting

Isabelle Swolfs

swolfs.i@mandate.kbs-frb.be

02 549 03 05

Bedankt!

bottom of page