top of page

€ 556.471

ondersteuning

77

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 7.408


Project: 'Ongehoorde verhalen: een participatief actieonderzoek naar autisme en zelfexpressie'


Creatieve workshops worden ontwikkeld rond zelfexpressie voor (jong)volwassenen met autisme die veel moeite ervaren met 'conventioneel taalgebruik' en weinig ruimte hebben om over zichzelf te reflecteren. Met hen wordt gezocht naar creatieve en alternatieve mogelijkheden van 'vertellen'.

€ 7.000


Project: 'Communiquons en musique'.


Dit project maakt het voor personen met ASD mogelijk muziek te maken in een gewone omgeving, om zo aan hun non-verbale communicatie te werken en hen via muziek een ‘goed’ gevoel te bieden. Zij zullen hun kunnen presenteren met een voorstelling die voor iedereen toegankelijk is.

€ 7.500


Project: 'Beestig WEGWIJS'


Normaalbegaafde jongeren met ASD die uitvallen op school krijgen de kans 'levensecht' te leren met en rond honden. Met begeleiding van pedagogisch geschoolde vrijwilligers participeren zij volwaardig binnen de sociale ondernemingen van de vzw.

bottom of page