top of page

€ 556.471

ondersteuning

77

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 7.500


Een theaterstuk voor kinderen over autisme


Een theaterstuk voor kinderen over autisme.

€ 7.500


Project 'Shifting gears to autism' – een project om autisme tot een vast begrip te maken in bijscholingen voor rijlesgevers.


In samenwerking met Federdrive zal het IMOB namelijk een lessenpakket ontwikkelen om rijlesgevers op te leiden en hen tips en tricks aan te reiken voor de omgang met autisme.

€ 7.500


Project ‘time-out’.


Hiermee willen zij voor kinderen en jongeren met autisme een rustpunt bieden als zij het op bepaalde momenten moeilijk hebben met de drukte van de school, de maatschappij of thuis. Op die manier geven zij de kinderen en jongeren de kans om het functioneren in die omgevingen op een aangename manier vol te houden.

bottom of page