top of page

€ 645.145

ondersteuning

89

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 7.500


Het pASSparcours


Eenjarig begeleidingstraject waarop jongeren met ASS na laatste middelbaar kunnen instappen voor ze de stap naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt zetten. Een schakeljaar waarbij ze onder begeleiding gehuisvest worden, los van het schoolse gebeuren maar wel gekoppeld aan een bekend, veilig gegeven. Intekenen kan mits duidelijke motivatie. In dit jaar worden ze geoefend in hun zelfredzaamheid en voorbereid op de mogelijk valkuilen die het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt met zich meebrengt.

€ 7.500


Project: 'Beestig WEGWIJS'


Normaalbegaafde jongeren met ASD die uitvallen op school krijgen de kans 'levensecht' te leren met en rond honden. Met begeleiding van pedagogisch geschoolde vrijwilligers participeren zij volwaardig binnen de sociale ondernemingen van de vzw.

€ 7.000


Project: 'Communiquons en musique'.


Dit project maakt het voor personen met ASD mogelijk muziek te maken in een gewone omgeving, om zo aan hun non-verbale communicatie te werken en hen via muziek een ‘goed’ gevoel te bieden. Zij zullen hun kunnen presenteren met een voorstelling die voor iedereen toegankelijk is.

bottom of page