€ 482.536

ondersteuning

66

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 7.500


Het project richt zich op het optimaliseren van de beeldvorming over jongvolwassenen met een ASS


Men wil dit effectief bereiken door de resultaten van uitgevoerd kwalitatief en empirisch onderzoek te vertalen naar een beknopte en praktische gids. Ook zal een website worden ontwikkeld met concrete informatie over veel voorkomende problemen die jongeren met een ASS ervaren. Deze website zal vooral inzoomen op technologische hulpmiddelen zoals online planningsinstrumenten, websites die gratis teksten reviseren en waardevolle feedback geven, instrumenten die helpen om cv’s en beroepsprofielen op te stellen enz. Tot slot zullen beide initiatieven tijdens een symposium verder worden toegelicht.€ 7.500


Privéschool middelbaar onderwijs (TEACCH)


Deze Waals-Brabantse vzw opende in september 2013 een privéschool voor middelbaar onderwijs waarin de TEACCH-methode wordt toegepast.€ 5.470


Aanpassen van training van sociale vaardigheden en preventie van gedragsproblemen


Dit Medisch Pedagogisch Instituut in Sint-Niklaas gaat een bestaand programma voor training van sociale vaardigheden en preventie van gedragsproblemen (LIFT) aanpassen en uitwerken voor kinderen met een ASS en een licht verstandelijke beperking.