€ 482.536

ondersteuning

66

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 7.500


Workshops rond draagkracht


Deze vzw, gevestigd in Mechelen, zal workshops organiseren rond draagkracht voor (jong)volwassenen met een ASS.

€ 7.500


Project “Yes, I Drive”


Het ingediende project voor jongvolwassenen met een ASS ter bevordering van het leren autorijden en van het veilig deelnemen aan het gemotoriseerde verkeer, zal in principe financieel ondersteund worden mits er een concreet voorstel wordt uitgewerkt en voorgelegd over de uitwerking van de rijvaardigheidstraining, het informatiepakket voor rijinstructeurs en het evaluatiesysteem.

€ 12.500


Project: Autisme en werk


Het project vertrekt vanuit ervaringsdeskundigheid en wil deze expertise rond werk verspreiden, enerzijds naar lotgenoten en direct betrokkenen (zoals ouders en familieleden), anderzijds naar werkgevers en collega’s. Het project sluit daardoor aan bij initiatieven als Passwerk die eveneens de specifieke vaardigheden van mensen met autisme inzetten. We willen echter breder gaan door de talenten en sterktes van mensen met autisme in kaart te brengen en hierrond sensibiliserend actief te zijn. Hierdoor kan op maatschappelijk vlak een hefboom worden gecreëerd: er komt een meer realistische kijk op talenten, mogelijkheden, beperkingen, aanpassingen en ondersteuningsbehoeften in het domein van werk voor mensen met een autismespectrumstoornis. De bredere aandacht voor mensen met een autismespectrumstoornis als volwaardige deelnemers aan het arbeidsproces, resulteert bovendien in een destigmatisering.