€ 482.536

ondersteuning

66

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 12.500


Project: Magenta


Zorg opnemen betekent veel meer dan zelf zorgtaken uitvoeren. Het betekent ook plannen en organiseren, informatie verzamelen, zorgverleners selecteren en hun bijdragen op elkaar afstemmen, beslissingen nemen, financieel en administratief beheer, persoonlijke prioriteiten en timemanagement... 500Dit zijn eigenlijk managementvaardigheden zoals we ze ook in het bedrijfsleven terugvinden. Met dit project willen we een vertaalslag maken van management- en communicatieprincipes naar de gezinssituatie en haar interactie met de professionele omkadering. Concreet zal een gerichte managementvorming en een specifiek managementwerkboek worden uitgewerkt en zal worden onderzocht in welke mate dit kan bijdragen tot het welzijn en de draagkracht van de ouders van jonge kinderen met een handicap of chronische ziekte.

€ 5.000


Project: Inrichting werkbureau coaches


Katrinahof kampt met een gebrek aan ruimte, waardoor de coaches een bureau met andere medewerkers van de organisatie moeten delen. Dit is, vooral voor mensen met een autismespectrumstoornis, drempelverhogend omdat ze niet zomaar in een bureau met veel mensen durven binnenstappen. Katrinahof wil met de steun van Passwerk op een andere locatie een werkbureau inrichten.

€ 5.000


Project: Vervoer jobcoaches en begeleidende werkers


Bij het uitvoeren van haar taken kampt De Hoeve vooral met problemen bij het vervoer van de jobcoaches en ook van de begeleidende werkers. Het gebruik van openbaar vervoer is niet evident. Vaak moeten ouders of andere vrijwilligers worden ingeschakeld om betrokkenen op de werkplek te krijgen. De budgetten voor het vervoer zijn beperkt en worden vaak verhaald op andere activiteiten van de organisatie. Het vanuit Passwerk toegekende bedrag zal voor dit vervoer worden aangewend.