top of page

€ 556.471

ondersteuning

77

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 7.500


Project ‘Kids Game Lab’


In het Game Lab gaan kinderen met een autismespectrumstoornis samen met game mentors aan de slag om ideeën rond games en prototypes uit te werken. Dit alles als onderdeel van een leerzaam en creatief proces in een naschools traject.

€ 7.500


Inrichting keukenatelier dat zal gebruikt worden voor de catering van hun ontmoetingsruimte


Doel is normaalbegaafde (jong)volwassenen met een ASS naar de arbeidsmarkt te begeleiden en/of een zinvolle dagbesteding aan te bieden.

€ 7.500


Met dit project wil men drempels die in het onderwijs verhinderen dat talenten maximaal worden ontwikkeld, worden verlaagd of zelfs weggenomen


Het project focust op twee scharniermomenten, namelijk de overgang van basis- naar secundair onderwijs én het afleggen van de geïntegreerde proef op het einde van het TSO, KSO en BSO.Wat betreft het versoepelen van de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs, zal een website worden ontwikkeld waarop leerlingen van het zesde leerjaar op een speelse wijze kennis kunnen maken met het reilen en zeilen, leren en leven op een secundaire school. In het kader van de geïntegreerd eindproef zullen leerkrachten, directeurs, GON-begeleiders en experts worden samengebracht om deze eindproef uit te bouwen tot een kans in plaats van een valkuil. De start van dit traject wordt een studiedag, waarna de verdere werking zal worden verfijnd.

bottom of page