top of page

€ 645.145

ondersteuning

89

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 7.408


Project: 'Ongehoorde verhalen: een participatief actieonderzoek naar autisme en zelfexpressie'


Creatieve workshops worden ontwikkeld rond zelfexpressie voor (jong)volwassenen met autisme die veel moeite ervaren met 'conventioneel taalgebruik' en weinig ruimte hebben om over zichzelf te reflecteren. Met hen wordt gezocht naar creatieve en alternatieve mogelijkheden van 'vertellen'.

€ 7.500


Project ‘time-out’.


Hiermee willen zij voor kinderen en jongeren met autisme een rustpunt bieden als zij het op bepaalde momenten moeilijk hebben met de drukte van de school, de maatschappij of thuis. Op die manier geven zij de kinderen en jongeren de kans om het functioneren in die omgevingen op een aangename manier vol te houden.

€ 7.500


Zij willen de culturele en toeristische sites in de provincie Luxemburg zo aanpassen dat ze beter toegankelijk en aangenamer worden voor bezoekers met autisme.

bottom of page