top of page

€ 645.145

ondersteuning

89

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 7.500


Project ‘Groen leren’


Dit project wil kinderen met een mentale achterstand en/of leerproblemen basisvaardigheden bijbrengen door middel van de stimuli uit een groene leeromgeving. Met een aantal partners hebben zij een toolbox ontwikkeld die scholen en gespecialiseerde instellingen bijstaat bij het stimuleren van het non-formeel leren in een groene omgeving.

€ 7.500


Project 'Shifting gears to autism' – een project om autisme tot een vast begrip te maken in bijscholingen voor rijlesgevers.


In samenwerking met Federdrive zal het IMOB namelijk een lessenpakket ontwikkelen om rijlesgevers op te leiden en hen tips en tricks aan te reiken voor de omgang met autisme.

€ 7.500


Project ‘Twerk 2.5’


Dit project heeft tot doel de talenten van mensen met autisme te ontwikkelen en in de kijker te zetten via een volledig nieuwe website, een publicatie, een evenement en een ‘chocolator’. Dit laatste is een app die de specialiteit van het Twerk moderniseert .

bottom of page