top of page

€ 645.145

ondersteuning

89

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 7.500


Project ‘Making disability work’


Deze organisatie geeft ondersteuning aan personen met een arbeidshandicap die op zoek zijn naar werk, waaronder ook personen met autisme. Zij zullen hun budget voornamelijk besteden aan coaching en sensibilisering.

€ 7.500


Project ‘Digitale Talent Telt Toolkit’


Het project Talent Telt werd gefinancierd door ESF. In het kader van het project heeft een aantal organisaties een toolkit met instrumenten voor coaches van personen met autisme ontwikkeld. Met de instrumenten worden ze ondersteund bij de begeleiding naar werk. De financiële ondersteuning zal gebruikt worden om deze tools te digitaliseren.

€ 7.500


Project ‘Lift up Robotica’


Met dit project wil de secundaire privéschool voor jongeren met een autismespectrumprofiel – gevestigd in Diest –leerlingen laten profiteren van de economische en therapeutische mogelijkheden van robotica. Het project ontplooit hun sociale vaardigheden, hun STEM-vaardigheden (Science, Technology, Engineering & Maths) en kan opleiden in de ontwikkeling van robotica-apps. Het toegekende budget wordt voornamelijk gebruikt voor de aankoop van een aantal robots.

bottom of page