top of page

€ 645.145

ondersteuning

89

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 7.500


Het project richt zich op het optimaliseren van de beeldvorming over jongvolwassenen met een ASS


Men wil dit effectief bereiken door de resultaten van uitgevoerd kwalitatief en empirisch onderzoek te vertalen naar een beknopte en praktische gids. Ook zal een website worden ontwikkeld met concrete informatie over veel voorkomende problemen die jongeren met een ASS ervaren. Deze website zal vooral inzoomen op technologische hulpmiddelen zoals online planningsinstrumenten, websites die gratis teksten reviseren en waardevolle feedback geven, instrumenten die helpen om cv’s en beroepsprofielen op te stellen enz. Tot slot zullen beide initiatieven tijdens een symposium verder worden toegelicht.€ 7.500


Project ‘maak er werk van!’


7500 euro zal worden gebruikt om de opleidingen rond het thema ‘autisme en werk’ voor (jong)volwassenen met een ASS, professionelen, ouders van kinderen met een ASS, werkgevers en ondersteuners van mensen met een ASS verder te concretiseren en aan te bieden. Met deze trainingen wil Indigo bijdragen aan een positieve beeldvorming rond autisme. Zo wil de Mechelse vereniging onder meer voor jongvolwassenen met autisme een voortraject aanbieden waarmee ze actief kunnen werken aan een persoons– en beroepsprofiel en aan werken gerelateerde vaardigheden kunnen trainen. Werkgevers en ondersteuners van mensen met een ASS wil Indigo stimuleren door middel van een opleiding in autismebewust handelen. Aan ouders van personen met een ASS wil de organisatie antwoorden bieden op vragen rond tewerkstelling van hun kind. Ze willen hen informeren over de impact van ASS op de zoektocht naar werk, over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden, over werk in relatie tot andere levensdomeinen en hoe ze zelf hun kind bij de zoektocht naar werk kunnen ondersteunen… De uiteindelijke bedoeling van de trainingen is de tewerkstelling van mensen met een ASS te bevorderen.

€ 7.500


Privéschool middelbaar onderwijs (TEACCH)


Deze Waals-Brabantse vzw opende in september 2013 een privéschool voor middelbaar onderwijs waarin de TEACCH-methode wordt toegepast.bottom of page