top of page

€ 556.471

ondersteuning

77

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 2.500


Project: Autism Specs


Het project Autisme Specs beoogt de volgende proefopstelling te ontwikkelen: een bril, met in te stellen autismeparameters, waarmee iemand zonder autisme in realtime de omgeving op basis van de ingestelde parameters autistisch kan waarnemen. De proefopstelling wordt ontwikkeld in samenwerking met studenten van de HAN en ReqCare (Clark Nowack). Intern wordt professionele expertise en ervaringskennis benut om de parameters te bepalen. De proefopstelling wordt een tijd in het dr. Leo Kannerhuis en in een arbeidsomgeving getest. Dit laatste in samenwerking met Passwerk Belgie. Zij zagen onmiddellijk de toepassingsmogelijkheden en de meerwaarde binnen de werkintegratietrajecten voor mensen met autisme.

€ 30.000


Met het ter beschikking gestelde bedrag is het mogelijk software in te schakelen waarmee een beter zicht op de kwaliteit en het productieproces van Ergasia kan worden verkregen


Hierdoor zal de vzw zicht krijgen op de aanpassingen die noodzakelijk zijn om rendabeler te functioneren en het voortbestaan van ervan te verzekeren. Ook heeft Ergasia nu de kans samen te werken met een organisatie die het opstellen en uitvoeren van een marketingplan steun verleent. Er zal ook worden gewerkt aan krachtige, klantgerichte communicatietools en aan het verbeteren van website, folders, sales map, contacten via netwerking enz. Het op zoek gaan naar nieuwe potentiële klanten zal door een telemarketingcampagne en bezoeken worden ondersteund.

bottom of page