€ 482.536

ondersteuning

66

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

http://www.uclouvain.be/

€ 5.000


AutiExpo


De vaardigheden van mensen met autisme worden zelden erkend, laat staan dat ze professioneel en sociaal ingezet worden. AutiExpo wil als veelzijdige, mobiele interface deze talenten in de verf zetten, in eerste instantie deze van autistische studenten. Om de beurt en telkens voor een periode van twee maanden wordt een bepaalde autistische vaardigheid belicht, door middel van een tentoonstelling, een publieksevenement, een reportage en de verspreiding van de cv’s van de betrokken personen.


De tussenkomst van het fonds wordt geïnvesteerd in de organisatie van de AutiExpos.https://www.zfp.be/

€ 5.632


Bevorderen van de socioprofessionele oriëntatie en integratie van studenten met een autismespectrumstoornis


We willen de integratie van jongeren met een autismespectrumstoornis bevorderen door hen te ondersteunen bij hun socioprofessionele oriëntatie en integratie. We zullen hen een individuele en aangepaste opvolging aanbieden. We zullen regionale bedrijven en hogescholen sensibiliseren en er partnerships mee aangaan.


De ondersteuning dient vooral voor de organisatie van opleidingen, het creëren van pedagogische middelen en de aanpassing op de werkplek.€ 7.500


De gelukspASSers!


Preventieve zorg binnen de veilige grenzen van het schoolgebeuren waarbij aan de hand van een verbindende en herstelgerichte aanpak het welbevinden en de sociale weerbaarheid van jongeren met autisme wordt versterkt.Momenteel vindt de zorg plaats in het schoolgebouw maar we merken dat dit de rust en de focus verstoort. Het horen van stoelen die schuiven, mensen die praten, een leerling die blokkeert in de gang of de klas ernaast verstoort telkens de flow van wat in de preventie gebeurt. Daarom is het belangrijk echte stille ruimtes te kunnen creëren waar leerlingen ongestoord kunnen praten of handelen, los van het schoolgebouw maar die toch de nodige verbindingen schepen met de vertrouwde omgeving en gezichten. We hebben een aantal plaatsen buiten op het schooldomein kunnen creëren, maar hebben nood aan binnenruimtes. Daarom zal met de bijdrage van het Fonds worden geïnvesteerd in 2 caravans (“pippowagens”), zitkussens en zeteltjes zodat stille ruimtes in de schoolomgeving kunnen worden uitgebouwd.