top of page

Asbl R.O.M.E.O (Les Bons Villers – Rêves)

€7500


Sociale inclusie en leerondersteuning voor kinderen (2,5-12j) met ASS in regulier onderwijs


R.O.M.E.O. begeleidt kinderen met een autismespectrumstoornis op de kleuterschool en basisschool in het reguliere onderwijs. Het doel is hen te ondersteunen bij het leren en bij hun sociale integratie, ondanks hun specifieke cognitieve kenmerken en de moeilijkheden die dit voor het kind en de leerkracht kan betekenen. Een team van vrijwilligers begeleinden deze kinderen minstens één halve dag per week op school. Het toegekende budget zal worden gebruikt voor de uren van twee professionelen die het team van vrijwilligers selecteren, werven opleiden en begeleiden.
Comments


bottom of page