Blinkout vzw (Gent)

€ 7.500


BlinkOut-Labo: Experimenteren & leren in een prikkelarme & veilige omgeving


Zonder druk, zelf aan het stuur, in wederzijds respect, kwetsbaarheid centraal. In dit ‘spiegelparadijs’ kan je echt verbinden, met jezelf, je kwetsbaarheid & met anderen. Te veel mensen belanden omwille van hun autisme in een sociaal isolement, een burn-out, een depressie, voelen zich niet goed in hun vel… Een en ander kan leiden tot een gebrek aan levenskwaliteit. Blinkout vzw wil daar (binnen haar huidige werking* en het ESF-project ‘kLink) iets aan doen. Mensen met een Autisme profiel kunnen er terecht met hun talenten en passies. Ze vinden er een veilige plek waar ze naar hartenlust kunnen experimenteren.