top of page

LA GALICE (Mons)

€ 7245


"Appart'essai": het ervaren van zelfstandig leven om beter naar de toekomst te kijken

Volwassenen met een handicap, en meer specifiek mensen met een autismespectrumstoornis, helpen zelfstandiger te worden. Het project wil een beter inzicht geven in hun sterke en zwakke punten bij het zelfstandig wonen. Na een voorbereidingsfase, wordt dankzij het project een meer realistische visie geboden op zelfstandig wonen door gedurende een bepaalde periode hiermee te experimenteren. Het proces voorziet de personen van de hulpmiddelen die ze nodig hebben om hun toekomstige woonomgeving te kiezen.

bottom of page