top of page

Zentrum für Förderpädagogik (Centrum voor Buitengewoon Onderwijs) (Eupen)

€ 5.632


Bevorderen van de socioprofessionele oriëntatie en integratie van studenten met een autismespectrumstoornis


We willen de integratie van jongeren met een autismespectrumstoornis bevorderen door hen te ondersteunen bij hun socioprofessionele oriëntatie en integratie. We zullen hen een individuele en aangepaste opvolging aanbieden. We zullen regionale bedrijven en hogescholen sensibiliseren en er partnerships mee aangaan.


De ondersteuning dient vooral voor de organisatie van opleidingen, het creëren van pedagogische middelen en de aanpassing op de werkplek.Comments


bottom of page