Ondersteunde projecten

58

ondersteunde projecten

€ 432.297

ondersteuning

Logo ICTcomm-DEF-white-01.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

2020

Autimatic C.V. (Temse) www.autimatic.be

€ 7.500

Autimatic: een innovatief telewerk concept voor mensen met ASS

Om meer mensen met ASS kansen te geven, willen we een trainingsinstituut oprichten onder de vorm van een vzw. We willen dit doen om gemakkelijk fondsen te kunnen verwerven en te garanderen dat die zonder belastingdruk 100% aangewend kunnen worden om trainingen voor nieuwe kandidaten te voorzien. We willen zoveel mogelijk specifieke online trainingen voorzien voor kortlopende trainingen die de afhankelijkheid van diploma's verminderen. 

  • We kiezen voor thema's die een grote kans op tewerkstelling creëren zonder jaren te moeten investeren in training;

  • We zorgen dat we aanvullend zijn op bestaande beschikbare trainingen;

  • We willen in deze trainingen autispecifieke aspecten verwerken die in de andere trainingen niet voorkomen.

 

Door het creëren van online trainingen, kunnen we garanderen dat de investering herbruikbaar is voor zoveel mogelijk kandidaten. De middelen worden aangewend voor: oprichting van de vzw + creëren van de auti specifieke training. 

Assjette vzw (Hasselt) www.assjette.be

€ 5.000

Verbindend commercieel platform voor producten gemaakt door (jong)volwassenen met ASS

  • In de ateliers van Assjette vzw worden nu reeds producten gemaakt door (jong)volwassenenmet ASS.

  • Samen met producten van andere organisaties ( o.a. KIDS) willen we die beter gaan commercialiseren.

  • Het platform staat ook ter beschikking van (jong)volwassenen met ASS die hun eigen zaak willen opstarten.

  • De zoektocht naar producten en afnemers worden begeleid door "37 graden", die designers, sociale economie en bedrijven met elkaar verbindt.

  • Het project start met een webshop.

De middelen zullen voornamelijk gebruikt worden voor de aankoop van PC en toebehoren en de realisatie van de webshop.
 

Limburgse Stichting Autisme - VZW Stijn (Overpelt) www.stijn.be

€ 7.500

Kassasysteem voor personen met ASS

De Kapelanij is een brasserie waar (jong)volwassenen met ASS een handje toesteken, zowel in de keuken als in de zaal. Aangepaste coaching en hulpmiddelen worden door Limburgse Stichting Autisme aangeboden, zodat personen met ASS volwaardig kunnen meewerken. Hierbij botsen we op beperkingen, de kassa blijkt onvoldoende geschikt, vandaar zoeken we naar een andere. Dit zou een meerwaarde betekenen waarbij we meer kunnen inzetten op maatwerk, zelfstandigheid, eigenwaarde vergroten en een inclusieve werking bevorderen.

Met de steun zullen ze het computerprogramma en de kassa aankopen.

Mariasteen vzw (Hooglede-Gits) www.mariasteen.be

€ 7.500

Thuiswerk voor personen met ASS in de ondersteunende diensten van Mariasteen

In de ondersteunende diensten (boekhouding, IT…) van het maatwerkbedrijf Mariasteen worden verschillende personen met ASS tewerkgesteld. Er is reeds heel wat expertise wat betreft de tewerkstelling van deze doelgroep, maar thuiswerk bleek niet eenvoudig te organiseren. Zelfstandig werken en keuzes maken zorgt voor stress. Via dit project willen we onderzoeken hoe we personen met ASS kunnen ondersteunen zodat ze thuis aan de slag kunnen, wanneer ze dit willen of wanneer er geen alternatief is.

De middelen van het fonds zullen worden ingezet voor het opzetten van een pilot (inventarisatie door ergotherapeut en HR-medewerkers van struikelblokken, bedenken van oplossingen, aankopen die thuiswerk faciliteren).

Fondation SUSA (Mons) www.susa.be

€ 7.350

K-Lumets maken om de ondernemersgeest van mensen met een autismespectrumstoornis te ontwikkelen

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van de productie en verkoop van K-Lumets (ecologische aanmaakblokjes). Dit zal de mogelijkheid bieden een echte professionele activiteit uit te voeren aan de mensen met een autismespectrumstoornis in het Ardent atelier (de Luikse dagopvang voor volwassenen met een handicap van de Stichting SUSA) en de vrijwilligers van het STeam burgeractiviteitenproject. Om K-Lumets te maken zijn verschillende vaardigheden vereist, van de meest eenvoudige (sorteren, overgieten, assembleren) tot de meer complexe (reclame, bestellingen opnemen, verkoop).

De steun van het fonds zal geïnvesteerd worden in de aankoop van machines en klein materiaal voor de productie en verkoop van de K-Lumets.

Jill Stockmans (Sint-Niklaas) www.jillstockmans.com

€ 3.000

Groeien?

Ik ben zelf een persoon met autisme en ik maak houten pennen (ambachtelijk houtdraaien). Ik zou graag zelfstandige in bijberoep worden zodat ik de opbrengst van verkoop kan gebruiken om te groeien.

De steun wordt gebruikt voor de aanvraag van een BTW-nummer, huren van een ruimte, website, hulp bij administratie, boekhouding, deelname aan marktjes.

Vzw "En ville et les Copains" (Luik)

€ 7.500

Een professionele omgeving bieden aan mensen met autistisme en syndroom van Down in een vegetarisch restaurant

Het doel van het project is het bevorderen en ontwikkelen van de integratie van mensen met autisme en met het syndroom van Down, van hun autonomie, sociale vaardigheden en communicatie binnen een groep en meer in het bijzonder hun integratie in de professionele wereld. Daarnaast beoogt het ook het beheer en de goede werking van een alternatief en lokaal restaurant, met respect voor het milieu.

De steun zal geïnvesteerd worden in specifieke faciliteiten voor de personen die in het project opgenomen worden.

Project voor studenten met specifieke profielen (Peps'In) –

UCL (Louvain-La-Neuve) www.uclouvain.be
€ 5.000

AutiExpo

De vaardigheden van mensen met autisme worden zelden erkend, laat staan dat ze professioneel en sociaal ingezet worden. AutiExpo wil als veelzijdige, mobiele interface deze talenten in de verf zetten, in eerste instantie deze van autistische studenten. Om de beurt en telkens voor een periode van twee maanden wordt een bepaalde autistische vaardigheid belicht, door middel van een tentoonstelling, een publieksevenement, een reportage en de verspreiding van de cv’s van de betrokken personen.

De tussenkomst van het fonds wordt geïnvesteerd in de organisatie van de AutiExpos.

Zentrum für Förderpädagogik (Centrum voor Buitengewoon Onderwijs) (Eupen) www.zfp.be

€ 5.632

Bevorderen van de socioprofessionele oriëntatie en integratie van studenten met een autismespectrumstoornis

We willen de integratie van jongeren met een autismespectrumstoornis bevorderen door hen te ondersteunen bij hun socioprofessionele oriëntatie en integratie. We zullen hen een individuele en aangepaste opvolging aanbieden. We zullen regionale bedrijven en hogescholen sensibiliseren en er partnerships mee aangaan.

De ondersteuning dient vooral voor de organisatie van opleidingen, het creëren van pedagogische middelen en de aanpassing op de werkplek.