Ondersteunde projecten

49

ondersteunde projecten

€ 376.315

ondersteuning

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

2019

SBSO De Passer (Brugge)

€ 7.500

De gelukspASSers!

Preventieve zorg binnen de veilige grenzen van het schoolgebeuren waarbij aan de hand van een verbindende en herstelgerichte aanpak het welbevinden en de sociale weerbaarheid van jongeren met autisme wordt versterkt.Momenteel vindt de zorg plaats in het schoolgebouw maar we merken dat dit de rust en de focus verstoort. Het horen van stoelen die schuiven, mensen die praten, een leerling die blokkeert in de gang of de klas ernaast verstoort telkens de flow van wat in de preventie gebeurt. Daarom is het belangrijk echte stille ruimtes te kunnen creëren waar leerlingen ongestoord kunnen praten of handelen, los van het schoolgebouw maar die toch de nodige verbindingen schepen met de vertrouwde omgeving en gezichten. We hebben een aantal plaatsen buiten op het schooldomein kunnen creëren, maar hebben nood aan binnenruimtes. Daarom zal met de bijdrage van het Fonds worden geïnvesteerd in 2 caravans (“pippowagens”), zitkussens en zeteltjes zodat stille ruimtes in de schoolomgeving kunnen worden uitgebouwd.

Ezelopvangcentrum Anegria VZW (Sint-Gillis-Waas) – Gemotoriseerde kruiwagens voor inclusieve dagbesteding in ezelopvangcentrum.

€ 3.990

Sinds januari 2019 slaan zorgpartner KATR!NAHOF en ezelopvangcentrum Anegria de handen in elkaar om een duurzame dagbesteding aan te bieden aan mensen met een beperking. Velen van hen hebben naast hun mentale beperking ook autisme en vaak mogen wij getuige zijn van hun unieke band met onze te verzorgen dieren. Omdat het werk in de stallen fysiek soms erg zwaar kan zijn, zijn wij op zoek naar gemotoriseerde kruiwagens waardoor meer tijd over kan blijven om van de ezels te genieten.

VZW Tongelbos Campus Buso Tongelbos (Westerlo) – Social repair cafés.

€ 3.500

Kinderen met autisme repareren huishoudtoestellen van mensen die worden binnen gebracht via OCMW Westerlo of via het gewone circuit van de repair-cafés regio zuiderkempen.
We gebruiken een talent van de kinderen als middel om mensen met ASS te laten integreren in het sociale maatschappelijke leven. Na de eerste aanzet van het repair-café wordt deze sociale integratie verder bevorderd door uitwisselactiviteiten met verenigingen (ezelwandeling, workshops koken, tuinieren, nestkastjes maken, ...).

Liga Autisme Vlaanderen (Melle) – Radio Felix: Documentaire en educatief pakket rondom de beleving van een kind met autisme.

€ 7.500

Radio Felix wordt een korte documentaire die de gevoelswereld van Felix in beeld brengt, een 12-jarige jongen met autisme. In het dagelijks leven wordt hij geconfronteerd met heel wat sociale uitdagingen. Zijn eigen (fictieve) radioprogramma helpt hem de wereld, de ander en zichzelf beter te begrijpen. Op basis van deze documentaire van de hand van Associate Directors (release voorjaar 2020) zal Liga Autisme Vlaanderen een educatief pakket ontwikkelen rondom de beleving van kinderen met autisme.

Sensitieve zorg VZW (Borgerhout) – dAmeSS - ASS bij meisjes met migratieachtergrond.

€ 7.450

dAmeSS is een pilootproject gericht op meisjes met ASS en een migratieachtergrond. Met een cultuur-sensitief aanbod wil dAmeSS een veilige plek creëren waar meisjes met ASS terecht kunnen voor lotgenotencontact, vorming, ondersteuning en zelfzorg.

De Kanteling vzw (Wijnegem) – ASS geluk(t).

€ 7.500

Deel 1: Een belevingsgerichte en interactieve presentatie wordt ontwikkeld door jongvolwassenen (18-30 jaar) met ASS onder begeleiding van 2 ASS therapeuten. Het verkennen en aanwenden van talenten en creativiteit wordt gestimuleerd waardoor het zelfvertrouwen verbetert.
Deel 2: De presentatie (2u durend), bedoeld voor scholen, verenigingen enz., wordt gebracht door jongvolwassenen met ASS en therapeuten en wil de specifieke noden én talenten van mensen met ASS belichten en bekend maken.

Blinkout vzw (Gent) – BlinkOut-Labo: Experimenteren & leren in een prikkelarme & veilige omgeving.
€ 7.500

Zonder druk, zelf aan het stuur, in wederzijds respect, kwetsbaarheid centraal. In dit ‘spiegelparadijs’ kan je echt verbinden, met jezelf, je kwetsbaarheid & met anderen. Te veel mensen belanden omwille van hun autisme in een sociaal isolement, een burn-out, een depressie, voelen zich niet goed in hun vel… Een en ander kan leiden tot een gebrek aan levenskwaliteit. Blinkout vzw wil daar (binnen haar huidige werking* en het ESF-project ‘kLink) iets aan doen. Mensen met een Autisme profiel kunnen er terecht met hun talenten en passies. Ze vinden er een veilige plek waar ze naar hartenlust kunnen experimenteren.

ASBL Terre des 4 vents (Neder-over-Heembeek) – Het tot stand brengen van een structuur die inclusie (op beroeps- en sociaal niveau) van jongvolwassenen met een gemiddelde en hoge mate van autisme voor de periode na school bevordert.
€ 7.500

Drie actielijnen: 1. professionele inclusie: voorbereiding op het beroepsleven door het volgen van opleidingsmodules op het gebied van sociale gedragsregels (voor mensen met autisme nog een nog zeer problematisch onderwerp). 2. sociale inclusie: het organiseren van workshops op het gebied van vrije tijd en momenten van ontspanning (om isolement te voorkomen) 3. voorlichtingscentra: voorlichting aan jongeren en gezinnen over de overige bestaande diensten, het verfijnen van onderzoek en integratie van het informatiecentrum in de actieve netwerken.

Participate ! (Schaerbeek) – Atlas - Om het leven beter te plannen.
€ 7.766

Via de website www.participate-autisme.be beschikbare gratis tool die (jong)volwassenen met een hoge mate van autisme helpt zichzelf beter te begrijpen, hun eigen levensloop te plannen en hun leven met de nodige hulp vorm te geven. Er wordt gewerkt aan vijf belangrijke gebieden van het leven: emotioneel welzijn, communicatie en sociale relaties, zintuiglijke aspecten, zelfstandigheid en levensplanning.

Centre des ressources autisme Namur (Namur) – Methodologische begeleiding: educatie op het gebied van relaties, het gevoelsleven en seksualiteit voor mensen met autisme.
€ 7.500

We ontwikkelen een methodologische en pedagogische tool gericht op mensen met autisme die een verstandelijke beperking hebben, hun naaste familieleden en professionals, waarmee vraagstukken op het gebied van relaties, het gevoelsleven en seksualiteit kunnen worden aangekaart. De tool is bedoeld om, op basis van diepgaande literatuurstudie en de ervaring van alle deskundige partners van de kliniek, bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met autisme.
 

Fédération multisports adaptés (FéMA) (Schaerbeek) – Educatieve sportdagen ten bate van mensen met autisme.
€ 7.308

Onderzoek toont aan dat sporten allerlei heilzame effecten heeft op mensen met autisme, maar slechts weinigen van hen beoefenen een sport. Wij willen multisportdagen voor mensen met autisme organiseren. Deze dagen bieden sportinstructeurs de kans hun opleiding te vervolmaken voor mensen met autisme onder begeleiding van mensen die beroepshalve met sport bezig zijn.

 
Logo ICTcomm-DEF-01.png
Logos-01_edited.png

© 2020 ICT Community for ASD

Logo ICTcomm-DEF-white-02.png