top of page

€ 556.471

ondersteuning

77

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

https://www.romeoasbl.be/

€7500


Sociale inclusie en leerondersteuning voor kinderen (2,5-12j) met ASS in regulier onderwijs


R.O.M.E.O. begeleidt kinderen met een autismespectrumstoornis op de kleuterschool en basisschool in het reguliere onderwijs. Het doel is hen te ondersteunen bij het leren en bij hun sociale integratie, ondanks hun specifieke cognitieve kenmerken en de moeilijkheden die dit voor het kind en de leerkracht kan betekenen. Een team van vrijwilligers begeleinden deze kinderen minstens één halve dag per week op school. Het toegekende budget zal worden gebruikt voor de uren van twee professionelen die het team van vrijwilligers selecteren, werven opleiden en begeleiden.
https://www.ecbru.be/

€7500


Autisme en Circus: Inclusieproject voor kinderen met ASS


Het project "Autisme en Circus" beoogt de inclusie van kinderen met autisme in de ateliers en stages die de school organiseert. De steun zal ingezet worden om de begeleiders op te leiden in de TEACCH-methode, de omgeving en met name een Snoezelruimte in te richten en aangepast materiaal aan te schaffen. Kinderen met autisme zullen volwaardig kunnen deelnemen aan de activiteiten dankzij een omkadering die aan hun specifieke behoeften beantwoordt.

https://www.vzwvillamax.be/

€7500


VillaMax, veel meer dan vakantie


VillaMax organiseert kosteloze en deugddoende vakanties voor gezinnen met een ziek kind. Ook in deze gezinnen zitten kinderen met autisme die we extra ondersteunen zodat het ook voor hen een aangename week wordt. Er even samen tussenuit is zeker niet evident en VillaMax maakt dit mogelijk door een aangepast huisje aan te bieden (prikkelarm, in een mooie bosrijke omgeving en voorzien van de nodige zorg) en activiteiten op maat van ieder gezins(lid).bottom of page