€ 482.536

ondersteuning

66

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

https://www.personnesextraordinaires.be/

€ 7500


Ensemble met buitengewone mensen


Sensibiliserend evenement rond handicaps dat jaarlijks plaatsvindt en de afronding is van een semester van inclusieve ontmoetingen, animaties en activiteiten rond bewustmaking. Zij organiseren uitwisselingsdagen tussen ‘reguliere’ scholen en scholen uit het ‘buitengewoon onderwijs’, waarvan een aantal met leerlingen met autisme.


De middelen worden ingezet voor het transport van de leerlingen, voor specifieke activiteiten voor de slotbijeenkomst en voor de prijsuitreiking rond de projectoproepen.https://www.jeunessesmusicales.be/brabantwallon

€ 7500


Stages broers en zussen


De Brussenstages (brussen staat voor broers en zussen) zijn in 2010 ontstaan vanuit de wens gezinnen met kinderen met een beperking als geheel te ondersteunen. Zo bieden de stages de verschillende kinderen van een gezin de mogelijkheid samen aan activiteiten deel te nemen en brussen van andere gezinnen te ontmoeten. Professionals begeleiden de kinderen in de wederzijdse verrijking door muziek, beeldende kunst, ontmoetingen met dieren enz.


Met de ondersteuning zullen ze een viertal stages organiseren in 2022 plus nog een extra stage laten doorgaan.
https://www.jeugdzorgemmaus.be/

€ 5069


Recharge Mechelen: Verbinding vanuit rust


Recharge is een project dat zich richt op kwetsbare jongeren die de band met het onderwijs kwijt zijn. Bij Recharge kunnen jongeren op adem komen, en kunnen ze de ruimte vinden om waardevolle verbindingen aan te gaan of terug te vinden. Dit kan verbinding zijn met andere jongeren, begeleiders, vrijwilligers(werk), school, de eigen context, nieuwe of hervonden interesses… Recharge wil ook voor jongeren met een autismespectrumprofiel een plek zijn waar ze rust en verbinding kunnen vinden.


De middelen zullen worden ingezet voor het opleiden van het team, het bezoeken van andere schooluitvalpreventie initiatieven met aandacht voor autisme. Tevens zal een prikkelarme kamer worden ingericht en wordt een deel van het budget voorzien voor het inrichten van activiteiten die aansluiten bij de interesses van de jongeren.