€ 482.536

ondersteuning

66

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

https://fyxxi.be/

€ 7500


Make IT digital: hands-on aan de slag met autisme


Make IT digital: hands-on aan de slag met autisme werkt met workshops op maat voor deelnemers van 4 tot 26 jaar, hun leerkrachten en andere begeleiders. Tijdens de workshops gaan we aan de slag met innovatieve en digitale technologie, denk aan robotica, LEGO-bouwkits die je kunt laten bewegen, vertellen digitale verhalen, ontwikkelen een game of printen met een 3D-printer de eigen creaties van de deelnemers.


De middelen zullen voornamelijk worden ingezet voor het begeleiden van twintig workshops en voor de opvolging en administratie ervan.https://www.wijzersterk.be/

€ 4770


Sterker worden in relaties, intimiteit en seksualiteit in context van autisme.


Wijzersterk is een inclusief ouderproject van dagbesteding voor jongeren met autisme. Zij gaan op zoek naar hoe ze met intimiteit, relaties en seksualiteit kunnen omgaan. Belangrijk is het aangeven en respecteren van grenzen. De begeleiders, netwerken, enclaves en vrijwilligers volgen vormingen over de juiste houding. Aditi vzw zal als erkende organisatie advies en ondersteuning bieden. We beogen een aantal uitdagingen aan te pakken waarmee we worden geconfronteerd.


De financiële ondersteuning wordt gebruikt voor de ondersteuning, voor vorming door een professionele organisatie, voor de vergoeding voor de begeleiders en vrijwilligers die deze vorming zullen volgen alsook voor het bekendmaken van dit initiatief aan een breder netwerk.
http://luape.org/

€ 2900


Samenstelling van een koffer met aangepaste uitrusting om jongeren met autisme te kunnen laten deelnemen in een vrijetijdsstage in een gewone omgeving


Onze dienst 'onderzoek voor inclusieve vrijetijdsbesteding' krijgt veel vragen van mensen met autisme, maar de vrijetijdsorganisaties zijn veeleer terughoudend. De begeleiders ondervinden moeilijkheden om de kinderen met autisme in de groep te integreren (verschillende interesses, ander tempo, noden rond prikkels, behoefte aan afzondering). De vzw wil een koffer samenstellen die een betere opvang mogelijk maakt en wil daarbij rekening houden met specifieke behoeftes rond communicatie en de mogelijkheid zich te kunnen afzonderen. Dit zal de participatie van deze groep kinderen versterken.


De middelen zullen aangewend worden voor het aanmaken van ondersteunend communicatiemateriaal, de uitwerking en de aankoop van individuele en collectieve spelen en voor de uitrusting van een mobiele sensoriële ruimte.