top of page

€ 645.145

ondersteuning

89

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 7500


Spectrum van mogelijkheden


"Spectrum van mogelijkheden" is een innovatief jeugdhuisproject waarbij we de bestaande jeugdhuismethodiek combineren met specifieke aanpassingen om krachtgericht te werken met jongeren met ASS. We creëren een inclusieve, op maat gemaakte omgeving, waar jongeren hun zelfredzaamheid kunnen vergroten door hun vaardigheden te ontwikkelen en hun sociaal netwerk uit te breiden. De jongeren krijgen nadrukkelijk het vertrouwen om zelf richting te geven aan het project.

€ 7500


break-AUT


Break-AUT biedt 3 autistische kunstenaars de kans om in 2024 tentoon te stellen in de etalage van onze makerspace. We bieden begeleiding, werkplaatsruimte en een persoonlijk werkbudget om een tentoonstelling uit te denken, op te bouwen en te presenteren. Door onze 14 meter lange etalage ter beschikking te stellen, bereiken we een breed publiek. We voorzien dan ook een deeltje van onze etalage voor bewustmaking rond autisme met behulp van infographics en AUTI-weetjes.


€ 7500


LAVA vzw en haar leden meer kansen bieden in een Europese context. Delen van LAVA-expertise, uitwisselen van good practices, meewerken in EU-belangenbehariging voor mensen met autisme.


LAVA vzw is actief in participatief wetenschappelijk autismeonderzoek en ijvert voor een betere beeldvorming m.b.t. autisme.

Sinds onze oprichting zijn we actief in de Europese koepelorganisatie EUCAP, the European Council of Autistic People (https://eucap.eu). Sinds kort hebben we een International Relationships Manager (vrijwilliger) aangesteld die LAVA vzw vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur van EUCAP.

We willen onze Europese activiteiten nu graag bestendigen en uitbreiden.

bottom of page