top of page

€ 645.145

ondersteuning

89

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 7500


Ambassadeurs voor autisme, mensen met autisme sterk maken in hun eigen verhaal


Dit project wil ervaringsdeskundigheid van volwassenen met autisme inzetten voor meer autismevriendelijkheid. Tijdens dit traject wordt er gewerkt in verschillende fases. We wisselen uit wat autisme voor hen betekent en inventariseren waar hun noden en sterktes liggen. We geven tips (zakboekje) en training hoe hun verhaal gebracht kan worden in diverse settings. We ontwikkelen in co-creatie verschillende instrumenten (logo en zelfscan) die gebruikt kunnen worden om organisaties te inspireren.

€ 7500


Autisme in actie


Eole is een socioprofessioneel integratiecentrum voor volwassenen met autisme zonder verstandelijke beperking. We helpen mensen met autisme om een levensproject te ontwikkelen dat beantwoordt aan hun behoeften, waarden, aspiraties en specifieke kenmerken. Door onze begeleiding en groepsworkshops helpen we jongeren te begrijpen hoe ze functioneren, zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken en hun leven in eigen handen kunnen nemen.


€ 7415


Ontwikkeling van een gids voor de inclusie van personen met autisme in verenigings- en culturele contexten


De productie van een publicatie bedacht en gerealiseerd door mensen met autisme om tools te bieden voor een betere toegankelijkheid van verenigings- en culturele ruimten en activiteiten.

De publicatie is het resultaat van workshops en evenementen die door en voor mensen met autisme zijn georganiseerd met als doel bewustwording te creëren en de uitdagingen in deze ruimtes te overdenken.

Betrokkenen bij verenigingen en culturele activiteiten krijgen een training om autisme en neurodiversiteit uit te leggen.

bottom of page