€ 482.536

ondersteuning

66

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

https://lavautisme.wordpress.com/

€ 7500


Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme


LAVA is een recent opgerichte vzw die participatief onderzoek wil bevorderen en de beeldvorming over autisme wil verbeteren. Met leessessies, ledendagen, de uitreiking van een jaarlijkse LAVA-beurs aan autistische onderzoekers en het toekennen van een LAVA-label aan participatieve initiatieven wil ze dit doel bereiken. LAVA vzw wil binnen vijf jaar op kruissnelheid kunnen functioneren. Voor de verdere uitbouw van en de opstart van nieuwe activiteiten zijn tegen dan extra fondsen noodzakelijk.


De financiële ondersteuning zal worden gebruikt voor de organisatie van leessessies en ledendagen, het sensibiliseren en uitdragen van expertise rond autisme – zowel lokaal als Europees – en het toekennen van de LAVA-beurs en de LAVA-labels.https://www.devijvervzw.be/

€ 7500


Buurt-ASS-en


Volwassenen met autisme ontwikkelen wandelroutes in de buurten waar ze wonen of werken (in Deurne-Antwerpen). De routes leiden de wandelaars telkens langs tien Points Of Interest. Deze POI's zijn gekozen door de volwassenen met autisme zelf en door andere kwetsbare buurtbewoners. De uitleg of illustraties bij de POI's (beschikbaar als tekst, QR-codes en/of beeldend materiaal) worden gemaakt door de volwassenen met autisme in samenwerking met medewerkers van De Vijver, Villa Vonk en de kunstacademie van Deurne.


De steun zal dienen voor de loonkost en een deel van de materialen voor de palen en de beelden.https://www.autimatic.be/

€ 7.500


Autimatic: een innovatief telewerk concept voor mensen met ASS


Om meer mensen met ASS kansen te geven, willen we een trainingsinstituut oprichten onder de vorm van een vzw. We willen dit doen om gemakkelijk fondsen te kunnen verwerven en te garanderen dat die zonder belastingdruk 100% aangewend kunnen worden om trainingen voor nieuwe kandidaten te voorzien. We willen zoveel mogelijk specifieke online trainingen voorzien voor kortlopende trainingen die de afhankelijkheid van diploma's verminderen.

  • ​We kiezen voor thema's die een grote kans op tewerkstelling creëren zonder jaren te moeten investeren in training;

  • We zorgen dat we aanvullend zijn op bestaande beschikbare trainingen;

  • We willen in deze trainingen autispecifieke aspecten verwerken die in de andere trainingen niet voorkomen.

Door het creëren van online trainingen, kunnen we garanderen dat de investering herbruikbaar is voor zoveel mogelijk kandidaten. De middelen worden aangewend voor: oprichting van de vzw + creëren van de auti specifieke training.