€ 482.536

ondersteuning

66

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

https://www.zfp.be/

€ 5.632


Bevorderen van de socioprofessionele oriëntatie en integratie van studenten met een autismespectrumstoornis


We willen de integratie van jongeren met een autismespectrumstoornis bevorderen door hen te ondersteunen bij hun socioprofessionele oriëntatie en integratie. We zullen hen een individuele en aangepaste opvolging aanbieden. We zullen regionale bedrijven en hogescholen sensibiliseren en er partnerships mee aangaan.


De ondersteuning dient vooral voor de organisatie van opleidingen, het creëren van pedagogische middelen en de aanpassing op de werkplek.http://www.uclouvain.be/

€ 5.000


AutiExpo


De vaardigheden van mensen met autisme worden zelden erkend, laat staan dat ze professioneel en sociaal ingezet worden. AutiExpo wil als veelzijdige, mobiele interface deze talenten in de verf zetten, in eerste instantie deze van autistische studenten. Om de beurt en telkens voor een periode van twee maanden wordt een bepaalde autistische vaardigheid belicht, door middel van een tentoonstelling, een publieksevenement, een reportage en de verspreiding van de cv’s van de betrokken personen.


De tussenkomst van het fonds wordt geïnvesteerd in de organisatie van de AutiExpos.https://www.mariasteen.be/

€ 7.500


Thuiswerk voor personen met ASS in de ondersteunende diensten van Mariasteen


In de ondersteunende diensten (boekhouding, IT…) van het maatwerkbedrijf Mariasteen worden verschillende personen met ASS tewerkgesteld. Er is reeds heel wat expertise wat betreft de tewerkstelling van deze doelgroep, maar thuiswerk bleek niet eenvoudig te organiseren. Zelfstandig werken en keuzes maken zorgt voor stress. Via dit project willen we onderzoeken hoe we personen met ASS kunnen ondersteunen zodat ze thuis aan de slag kunnen, wanneer ze dit willen of wanneer er geen alternatief is.


De middelen van het fonds zullen worden ingezet voor het opzetten van een pilot (inventarisatie door ergotherapeut en HR-medewerkers van struikelblokken, bedenken van oplossingen, aankopen die thuiswerk faciliteren).