€ 482.536

ondersteuning

66

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

https://www.assjette.be/

€ 5.000


Verbindend commercieel platform voor producten gemaakt door (jong)volwassenen met ASS

  • In de ateliers van Assjette vzw worden nu reeds producten gemaakt door (jong)volwassenenmet ASS.

  • Samen met producten van andere organisaties ( o.a. KIDS) willen we die beter gaan commercialiseren.

  • Het platform staat ook ter beschikking van (jong)volwassenen met ASS die hun eigen zaak willen opstarten.

  • De zoektocht naar producten en afnemers worden begeleid door "37 graden", die designers, sociale economie en bedrijven met elkaar verbindt.

  • Het project start met een webshop.

​​De middelen zullen voornamelijk gebruikt worden voor de aankoop van PC en toebehoren en de realisatie van de webshop.https://www.stijn.be/

€ 7.500


Kassasysteem voor personen met ASS


De Kapelanij is een brasserie waar (jong)volwassenen met ASS een handje toesteken, zowel in de keuken als in de zaal. Aangepaste coaching en hulpmiddelen worden door Limburgse Stichting Autisme aangeboden, zodat personen met ASS volwaardig kunnen meewerken. Hierbij botsen we op beperkingen, de kassa blijkt onvoldoende geschikt, vandaar zoeken we naar een andere. Dit zou een meerwaarde betekenen waarbij we meer kunnen inzetten op maatwerk, zelfstandigheid, eigenwaarde vergroten en een inclusieve werking bevorderen.


Met de steun zullen ze het computerprogramma en de kassa aankopen.https://www.mariasteen.be/

€ 7.500


Thuiswerk voor personen met ASS in de ondersteunende diensten van Mariasteen


In de ondersteunende diensten (boekhouding, IT…) van het maatwerkbedrijf Mariasteen worden verschillende personen met ASS tewerkgesteld. Er is reeds heel wat expertise wat betreft de tewerkstelling van deze doelgroep, maar thuiswerk bleek niet eenvoudig te organiseren. Zelfstandig werken en keuzes maken zorgt voor stress. Via dit project willen we onderzoeken hoe we personen met ASS kunnen ondersteunen zodat ze thuis aan de slag kunnen, wanneer ze dit willen of wanneer er geen alternatief is.


De middelen van het fonds zullen worden ingezet voor het opzetten van een pilot (inventarisatie door ergotherapeut en HR-medewerkers van struikelblokken, bedenken van oplossingen, aankopen die thuiswerk faciliteren).