top of page

€ 645.145

ondersteuning

89

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 6514


EWA - Empower Women with Autism (Emancipatie van vrouwen met autisme)


Het EWA-programma (Empower Women with Autism) bestaat uit 8 tweewekelijkse sessies die zijn ontworpen om vrouwen met autisme te empoweren. In het programma worden onderwerpen behandeld als zelfvertrouwen, stressmanagement, onafhankelijkheid, sociale vaardigheden en belangenbehartiging. Tussen de sessies door versterken aanvullende oefeningen en activiteiten het leerproces. Er wordt een speciaal werkboek ontwikkeld om het programma te begeleiden, waardoor een complete en persoonlijke leerervaring wordt bevorderd.
€ 7500


Inrichting van gemeenschappelijke ruimtes voor begeleide woongelegenheden gereserveerd voor personen met een Autisme Spectrum Stoornis.


Blue Wind is een dienst begeleid wonen voor volwassenen met een autismespectrumstoornis. Onze belangrijkste doelen zijn om mensen te begeleiden naar zelfstandige huisvesting en om ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen en/of beheersen van "huishoudelijke" vaardigheden, zoals voedselbeheer, onderhoud van het huis, hygiëne en het bijhouden van rekeningen. De service is uitsluitend gericht op volwassenen met autismespectrumstoornis (ASS).


€ 7245


"Appart'essai": het ervaren van zelfstandig leven om beter naar de toekomst te kijken

Volwassenen met een handicap, en meer specifiek mensen met een autismespectrumstoornis, helpen zelfstandiger te worden. Het project wil een beter inzicht geven in hun sterke en zwakke punten bij het zelfstandig wonen. Na een voorbereidingsfase, wordt dankzij het project een meer realistische visie geboden op zelfstandig wonen door gedurende een bepaalde periode hiermee te experimenteren. Het proces voorziet de personen van de hulpmiddelen die ze nodig hebben om hun toekomstige woonomgeving te kiezen.
bottom of page