top of page

€ 556.471

ondersteuning

77

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

https://www.destroom.be/

€1500


Team A on the move


Team A stimuleert om te bewegen, te ontdekken, te beleven. Samen zoeken naar een hobby waar je ongedwongen en zonder verplichtingen toch alleen aan kan sporten. Individueel, maar niet alleen. Want sporters beleven meer.

https://www.gsportvlaanderen.be/

€7500


In beweging met autisme - Naar een autismevriendelijke sport door bewustwording bij trainers en begeleiders te verhogen


Mensen met autisme vallen dikwijls uit de boot bij sportinitiatieven, omdat een sportcontext te weinig rekening houdt met hun noden en weinig trainers de kennis of ervaring hebben om gepaste aanpassingen te voorzien. In een eerste fase zet G-sport Vlaanderen in op vormingen voor trainers, waarin theoretische inzichten over autisme vertaald worden naar praktijkgerichte vormingssessies. In een tweede fase is er aandacht voor actieve mentoring van trainers op het terrein.
https://fyxxi.be/

€ 7500


Make IT digital: hands-on aan de slag met autisme


Make IT digital: hands-on aan de slag met autisme werkt met workshops op maat voor deelnemers van 4 tot 26 jaar, hun leerkrachten en andere begeleiders. Tijdens de workshops gaan we aan de slag met innovatieve en digitale technologie, denk aan robotica, LEGO-bouwkits die je kunt laten bewegen, vertellen digitale verhalen, ontwikkelen een game of printen met een 3D-printer de eigen creaties van de deelnemers.


De middelen zullen voornamelijk worden ingezet voor het begeleiden van twintig workshops en voor de opvolging en administratie ervan.bottom of page