top of page

ASBL Terre des 4 vents (Neder-over-Heembeek)

€ 7.500


Het tot stand brengen van een structuur die inclusie (op beroeps- en sociaal niveau) van jongvolwassenen met een gemiddelde en hoge mate van autisme voor de periode na school bevordert.


Drie actielijnen: 1. professionele inclusie: voorbereiding op het beroepsleven door het volgen van opleidingsmodules op het gebied van sociale gedragsregels (voor mensen met autisme nog een nog zeer problematisch onderwerp). 2. sociale inclusie: het organiseren van workshops op het gebied van vrije tijd en momenten van ontspanning (om isolement te voorkomen) 3. voorlichtingscentra: voorlichting aan jongeren en gezinnen over de overige bestaande diensten, het verfijnen van onderzoek en integratie van het informatiecentrum in de actieve netwerken.

Comments


bottom of page