top of page

Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek (Leuven) (KULeuven)

€ 12.500


Project: Magenta


Zorg opnemen betekent veel meer dan zelf zorgtaken uitvoeren. Het betekent ook plannen en organiseren, informatie verzamelen, zorgverleners selecteren en hun bijdragen op elkaar afstemmen, beslissingen nemen, financieel en administratief beheer, persoonlijke prioriteiten en timemanagement... 500Dit zijn eigenlijk managementvaardigheden zoals we ze ook in het bedrijfsleven terugvinden. Met dit project willen we een vertaalslag maken van management- en communicatieprincipes naar de gezinssituatie en haar interactie met de professionele omkadering. Concreet zal een gerichte managementvorming en een specifiek managementwerkboek worden uitgewerkt en zal worden onderzocht in welke mate dit kan bijdragen tot het welzijn en de draagkracht van de ouders van jonge kinderen met een handicap of chronische ziekte.

Commentaires


bottom of page