top of page

Dienst Begeleid Werken VZW De Hoeve (Deurne)

€ 5.000


Project: Vervoer jobcoaches en begeleidende werkers


Bij het uitvoeren van haar taken kampt De Hoeve vooral met problemen bij het vervoer van de jobcoaches en ook van de begeleidende werkers. Het gebruik van openbaar vervoer is niet evident. Vaak moeten ouders of andere vrijwilligers worden ingeschakeld om betrokkenen op de werkplek te krijgen. De budgetten voor het vervoer zijn beperkt en worden vaak verhaald op andere activiteiten van de organisatie. Het vanuit Passwerk toegekende bedrag zal voor dit vervoer worden aangewend.

Comments


bottom of page