top of page

Ecole de Cirque de Bruxelles (Brussel)

€7500


Autisme en Circus: Inclusieproject voor kinderen met ASS


Het project "Autisme en Circus" beoogt de inclusie van kinderen met autisme in de ateliers en stages die de school organiseert. De steun zal ingezet worden om de begeleiders op te leiden in de TEACCH-methode, de omgeving en met name een Snoezelruimte in te richten en aangepast materiaal aan te schaffen. Kinderen met autisme zullen volwaardig kunnen deelnemen aan de activiteiten dankzij een omkadering die aan hun specifieke behoeften beantwoordt.
Comments


bottom of page