top of page

Ergasia (Niel)

€ 30.000


Met het ter beschikking gestelde bedrag is het mogelijk software in te schakelen waarmee een beter zicht op de kwaliteit en het productieproces van Ergasia kan worden verkregen


Hierdoor zal de vzw zicht krijgen op de aanpassingen die noodzakelijk zijn om rendabeler te functioneren en het voortbestaan van ervan te verzekeren. Ook heeft Ergasia nu de kans samen te werken met een organisatie die het opstellen en uitvoeren van een marketingplan steun verleent. Er zal ook worden gewerkt aan krachtige, klantgerichte communicatietools en aan het verbeteren van website, folders, sales map, contacten via netwerking enz. Het op zoek gaan naar nieuwe potentiële klanten zal door een telemarketingcampagne en bezoeken worden ondersteund.

bottom of page