top of page

G-sport Vlaanderen vzw (Gent)

€7500


In beweging met autisme - Naar een autismevriendelijke sport door bewustwording bij trainers en begeleiders te verhogen


Mensen met autisme vallen dikwijls uit de boot bij sportinitiatieven, omdat een sportcontext te weinig rekening houdt met hun noden en weinig trainers de kennis of ervaring hebben om gepaste aanpassingen te voorzien. In een eerste fase zet G-sport Vlaanderen in op vormingen voor trainers, waarin theoretische inzichten over autisme vertaald worden naar praktijkgerichte vormingssessies. In een tweede fase is er aandacht voor actieve mentoring van trainers op het terrein.
Comments


bottom of page