top of page

Indigo (Mechelen)

€ 7.500


Project ‘maak er werk van!’


7500 euro zal worden gebruikt om de opleidingen rond het thema ‘autisme en werk’ voor (jong)volwassenen met een ASS, professionelen, ouders van kinderen met een ASS, werkgevers en ondersteuners van mensen met een ASS verder te concretiseren en aan te bieden. Met deze trainingen wil Indigo bijdragen aan een positieve beeldvorming rond autisme. Zo wil de Mechelse vereniging onder meer voor jongvolwassenen met autisme een voortraject aanbieden waarmee ze actief kunnen werken aan een persoons– en beroepsprofiel en aan werken gerelateerde vaardigheden kunnen trainen. Werkgevers en ondersteuners van mensen met een ASS wil Indigo stimuleren door middel van een opleiding in autismebewust handelen. Aan ouders van personen met een ASS wil de organisatie antwoorden bieden op vragen rond tewerkstelling van hun kind. Ze willen hen informeren over de impact van ASS op de zoektocht naar werk, over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden, over werk in relatie tot andere levensdomeinen en hoe ze zelf hun kind bij de zoektocht naar werk kunnen ondersteunen… De uiteindelijke bedoeling van de trainingen is de tewerkstelling van mensen met een ASS te bevorderen.

Opmerkingen


bottom of page