top of page

Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme vzw (LAVA vzw) (Vilvoorde)

€ 7500


Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme


LAVA is een recent opgerichte vzw die participatief onderzoek wil bevorderen en de beeldvorming over autisme wil verbeteren. Met leessessies, ledendagen, de uitreiking van een jaarlijkse LAVA-beurs aan autistische onderzoekers en het toekennen van een LAVA-label aan participatieve initiatieven wil ze dit doel bereiken. LAVA vzw wil binnen vijf jaar op kruissnelheid kunnen functioneren. Voor de verdere uitbouw van en de opstart van nieuwe activiteiten zijn tegen dan extra fondsen noodzakelijk.


De financiële ondersteuning zal worden gebruikt voor de organisatie van leessessies en ledendagen, het sensibiliseren en uitdragen van expertise rond autisme – zowel lokaal als Europees – en het toekennen van de LAVA-beurs en de LAVA-labels.Comments


bottom of page