top of page

Mariasteen vzw (Hooglede-Gits)

€ 7.500


Thuiswerk voor personen met ASS in de ondersteunende diensten van Mariasteen


In de ondersteunende diensten (boekhouding, IT…) van het maatwerkbedrijf Mariasteen worden verschillende personen met ASS tewerkgesteld. Er is reeds heel wat expertise wat betreft de tewerkstelling van deze doelgroep, maar thuiswerk bleek niet eenvoudig te organiseren. Zelfstandig werken en keuzes maken zorgt voor stress. Via dit project willen we onderzoeken hoe we personen met ASS kunnen ondersteunen zodat ze thuis aan de slag kunnen, wanneer ze dit willen of wanneer er geen alternatief is.


De middelen van het fonds zullen worden ingezet voor het opzetten van een pilot (inventarisatie door ergotherapeut en HR-medewerkers van struikelblokken, bedenken van oplossingen, aankopen die thuiswerk faciliteren).Comments


bottom of page