top of page

SBSO De Passer (Brugge)

€ 7.500


De gelukspASSers!


Preventieve zorg binnen de veilige grenzen van het schoolgebeuren waarbij aan de hand van een verbindende en herstelgerichte aanpak het welbevinden en de sociale weerbaarheid van jongeren met autisme wordt versterkt.Momenteel vindt de zorg plaats in het schoolgebouw maar we merken dat dit de rust en de focus verstoort. Het horen van stoelen die schuiven, mensen die praten, een leerling die blokkeert in de gang of de klas ernaast verstoort telkens de flow van wat in de preventie gebeurt. Daarom is het belangrijk echte stille ruimtes te kunnen creëren waar leerlingen ongestoord kunnen praten of handelen, los van het schoolgebouw maar die toch de nodige verbindingen schepen met de vertrouwde omgeving en gezichten. We hebben een aantal plaatsen buiten op het schooldomein kunnen creëren, maar hebben nood aan binnenruimtes. Daarom zal met de bijdrage van het Fonds worden geïnvesteerd in 2 caravans (“pippowagens”), zitkussens en zeteltjes zodat stille ruimtes in de schoolomgeving kunnen worden uitgebouwd.

Commenti


bottom of page