top of page

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (Gent)

€ 7.500


Ontwikkeling en implementatie van een evidence-based onlinebegeleidingsinstrument voor studenten met een autismespectrumstoornis in de transitie naar het hoger onderwijs


Het begeleidingsinstrument biedt studenten met autisme inzicht in veel voorkomende participatieproblemen in het academisch leven, studentenleven en het dagelijks leven, en reikt efficiënte copingstrategieën aan die gepersonaliseerd kunnen worden naar de context van de student. Een planningssysteem en onlinedagboek laten toe het functioneren en het welbevinden van de student te monitoren. Via een chatfunctie kunnen vragen van studenten laagdrempelig door hun studentenbegeleiders worden opgevolgd.

Comments


bottom of page