top of page

Vlaamse Vereniging voor Autisme (VVA) (Gent)

€ 12.500


Project: Autisme en werk


Het project vertrekt vanuit ervaringsdeskundigheid en wil deze expertise rond werk verspreiden, enerzijds naar lotgenoten en direct betrokkenen (zoals ouders en familieleden), anderzijds naar werkgevers en collega’s. Het project sluit daardoor aan bij initiatieven als Passwerk die eveneens de specifieke vaardigheden van mensen met autisme inzetten. We willen echter breder gaan door de talenten en sterktes van mensen met autisme in kaart te brengen en hierrond sensibiliserend actief te zijn. Hierdoor kan op maatschappelijk vlak een hefboom worden gecreëerd: er komt een meer realistische kijk op talenten, mogelijkheden, beperkingen, aanpassingen en ondersteuningsbehoeften in het domein van werk voor mensen met een autismespectrumstoornis. De bredere aandacht voor mensen met een autismespectrumstoornis als volwaardige deelnemers aan het arbeidsproces, resulteert bovendien in een destigmatisering.

Comments


bottom of page