top of page

VZW De Ploeg (Antwerpen)

€ 12.500


Project: Rematch


De Ploeg Rematch heeft als algemene doelstelling personen met een arbeidshandicap bij het terugkeren op de reguliere arbeidsmarkt te ondersteunen. Uitgaande van hun specifieke kwaliteiten en binnen hun mogelijkheden worden cliënt en omgeving begeleid met het oog op duurzame arbeid op maat in het reguliere arbeidscircuit.

bottom of page