top of page

Vzw Luape (Sint-Pieters-Woluwe)

€ 2900


Samenstelling van een koffer met aangepaste uitrusting om jongeren met autisme te kunnen laten deelnemen in een vrijetijdsstage in een gewone omgeving


Onze dienst 'onderzoek voor inclusieve vrijetijdsbesteding' krijgt veel vragen van mensen met autisme, maar de vrijetijdsorganisaties zijn veeleer terughoudend. De begeleiders ondervinden moeilijkheden om de kinderen met autisme in de groep te integreren (verschillende interesses, ander tempo, noden rond prikkels, behoefte aan afzondering). De vzw wil een koffer samenstellen die een betere opvang mogelijk maakt en wil daarbij rekening houden met specifieke behoeftes rond communicatie en de mogelijkheid zich te kunnen afzonderen. Dit zal de participatie van deze groep kinderen versterken.


De middelen zullen aangewend worden voor het aanmaken van ondersteunend communicatiemateriaal, de uitwerking en de aankoop van individuele en collectieve spelen en voor de uitrusting van een mobiele sensoriële ruimte.Comments


bottom of page