top of page

€ 556.471

ondersteuning

77

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

https://www.devijvervzw.be/

€ 7500


Buurt-ASS-en


Volwassenen met autisme ontwikkelen wandelroutes in de buurten waar ze wonen of werken (in Deurne-Antwerpen). De routes leiden de wandelaars telkens langs tien Points Of Interest. Deze POI's zijn gekozen door de volwassenen met autisme zelf en door andere kwetsbare buurtbewoners. De uitleg of illustraties bij de POI's (beschikbaar als tekst, QR-codes en/of beeldend materiaal) worden gemaakt door de volwassenen met autisme in samenwerking met medewerkers van De Vijver, Villa Vonk en de kunstacademie van Deurne.


De steun zal dienen voor de loonkost en een deel van de materialen voor de palen en de beelden.https://www.zfp.be/

€ 5.632


Bevorderen van de socioprofessionele oriëntatie en integratie van studenten met een autismespectrumstoornis


We willen de integratie van jongeren met een autismespectrumstoornis bevorderen door hen te ondersteunen bij hun socioprofessionele oriëntatie en integratie. We zullen hen een individuele en aangepaste opvolging aanbieden. We zullen regionale bedrijven en hogescholen sensibiliseren en er partnerships mee aangaan.


De ondersteuning dient vooral voor de organisatie van opleidingen, het creëren van pedagogische middelen en de aanpassing op de werkplek.€ 7.500


Een professionele omgeving bieden aan mensen met autistisme en syndroom van Down in een vegetarisch restaurant


Het doel van het project is het bevorderen en ontwikkelen van de integratie van mensen met autisme en met het syndroom van Down, van hun autonomie, sociale vaardigheden en communicatie binnen een groep en meer in het bijzonder hun integratie in de professionele wereld. Daarnaast beoogt het ook het beheer en de goede werking van een alternatief en lokaal restaurant, met respect voor het milieu.


De steun zal geïnvesteerd worden in specifieke faciliteiten voor de personen die in het project opgenomen worden.bottom of page