top of page

€ 645.145

ondersteuning

89

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 5.000


Project: Vervoer jobcoaches en begeleidende werkers


Bij het uitvoeren van haar taken kampt De Hoeve vooral met problemen bij het vervoer van de jobcoaches en ook van de begeleidende werkers. Het gebruik van openbaar vervoer is niet evident. Vaak moeten ouders of andere vrijwilligers worden ingeschakeld om betrokkenen op de werkplek te krijgen. De budgetten voor het vervoer zijn beperkt en worden vaak verhaald op andere activiteiten van de organisatie. Het vanuit Passwerk toegekende bedrag zal voor dit vervoer worden aangewend.

€ 30.000


Met het ter beschikking gestelde bedrag is het mogelijk software in te schakelen waarmee een beter zicht op de kwaliteit en het productieproces van Ergasia kan worden verkregen


Hierdoor zal de vzw zicht krijgen op de aanpassingen die noodzakelijk zijn om rendabeler te functioneren en het voortbestaan van ervan te verzekeren. Ook heeft Ergasia nu de kans samen te werken met een organisatie die het opstellen en uitvoeren van een marketingplan steun verleent. Er zal ook worden gewerkt aan krachtige, klantgerichte communicatietools en aan het verbeteren van website, folders, sales map, contacten via netwerking enz. Het op zoek gaan naar nieuwe potentiële klanten zal door een telemarketingcampagne en bezoeken worden ondersteund.

bottom of page