€ 482.536

ondersteuning

66

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

https://www.susa.be/

€ 7.350


K-Lumets maken om de ondernemersgeest van mensen met een autismespectrumstoornis te ontwikkelen


De doelstelling van het project is de ontwikkeling van de productie en verkoop van K-Lumets (ecologische aanmaakblokjes). Dit zal de mogelijkheid bieden een echte professionele activiteit uit te voeren aan de mensen met een autismespectrumstoornis in het Ardent atelier (de Luikse dagopvang voor volwassenen met een handicap van de Stichting SUSA) en de vrijwilligers van het STeam burgeractiviteitenproject. Om K-Lumets te maken zijn verschillende vaardigheden vereist, van de meest eenvoudige (sorteren, overgieten, assembleren) tot de meer complexe (reclame, bestellingen opnemen, verkoop).


De steun van het fonds zal geïnvesteerd worden in de aankoop van machines en klein materiaal voor de productie en verkoop van de K-Lumets.


https://www.jillstockmans.com/

€ 3.000


Groeien?


Ik ben zelf een persoon met autisme en ik maak houten pennen (ambachtelijk houtdraaien). Ik zou graag zelfstandige in bijberoep worden zodat ik de opbrengst van verkoop kan gebruiken om te groeien.


De steun wordt gebruikt voor de aanvraag van een BTW-nummer, huren van een ruimte, website, hulp bij administratie, boekhouding, deelname aan marktjes.€ 7.500


Een professionele omgeving bieden aan mensen met autistisme en syndroom van Down in een vegetarisch restaurant


Het doel van het project is het bevorderen en ontwikkelen van de integratie van mensen met autisme en met het syndroom van Down, van hun autonomie, sociale vaardigheden en communicatie binnen een groep en meer in het bijzonder hun integratie in de professionele wereld. Daarnaast beoogt het ook het beheer en de goede werking van een alternatief en lokaal restaurant, met respect voor het milieu.


De steun zal geïnvesteerd worden in specifieke faciliteiten voor de personen die in het project opgenomen worden.