top of page

€ 645.145

ondersteuning

89

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

Voor al je vragen over seksualiteit en autisme? Slecht één plek: Ga naar deze webstek!


Jongeren en volwassenen met autisme vragen toegankelijke informatie over autisme, relaties en seksualiteit (Dewinter e.a., 2020). Met dit project ontwikkelen we samen met de autismegemeenschap, wetenschappers en medici een informatieve website met duidelijke antwoorden op vaak terugkerende, vaak ook specifieke vragen over relaties, seksuele gezondheid en seksuele rechten. Daarnaast willen we met deze website verder nieuwe vragen verzamelen die bij de doelgroep en het netwerk leven .

De middelen zullen worden gebruikt voor werkingskosten zoals bijvoorbeeld vervoerkosten, het verder ontwikkelen van de website, personeels- en administratiekosten en de aankoop van een laptop en smartphone.


€7500


Aanleg van aangepaste wandel- en fietspaden ter ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen met ASS


Het project omvat de aanleg van een wandel- en fietspad om kinderen met autisme een veilige, speelse en werkruimte te bieden. Deze buitenomgeving zal het mogelijk maken om multidisciplinair te werken aan de fundamenten van de leerpiramide en om de goede ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. De steun zal voorzien in de aanleg van de parkeerplaats en de aanleg van de paden.

€7500


Een interactieve gymzaal voor meer lichaamsbeweging van leerlingen met autisme


Het project beoogt een "slimme" omgeving in de sportzaal te creëren. Dankzij een digitaal platform dat hun gedrag en interacties begrijpt en erop inspeelt, zullen leerlingen met ASS hun passie voor interactieve spelletjes kunnen combineren met fysieke activiteit. Een echte immersieve leerruimte om de zintuigen van de leerlingen te prikkelen en hen aan te moedigen hun sociaal-emotionele, fysieke en intellectuele vaardigheden ten volle te ontwikkelen.
bottom of page