€ 482.536

ondersteuning

66

ondersteunde projecten

Logo ICTcomm-allwhite-04.png

In 2012 werd op initiatief van Passwerk cvba met sociaal oogmerk het fonds ‘ICT community for ASD’ in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht.  Voordien werd rechtstreeks vanuit Passwerk financiële ondersteuning gegeven aan projecten en dit in het kader van de realisatie van hun ‘sociaal oogmerk’. Vanaf 2013 gebeurde deze ondersteuning vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’.

Ondersteunde projecten

€ 5.960


Bakfietsen voor bezorgen van biologisch fruit en groenten.


Zij willen de integratie van jongeren met een ASS met mentale retardatie, bevorderen door hen in te zetten om manden met biologisch fruit en groenten met de fiets bij buurtbewoners te bezorgen. Dit project heeft enerzijds tot doel adolescenten met een ASS en mentale handicap binnen hun mogelijkheden een waardevolle activiteit te laten uitoefenen en anderzijds de beeldvorming ten aanzien van deze jongeren door de omgeving positief te beïnvloeden. Voor de aankoop van de (aangepaste) fietsen werd het gevraagde bedrag van 5960 euro toegekend.

€ 7.500


Project ‘maak er werk van!’


7500 euro zal worden gebruikt om de opleidingen rond het thema ‘autisme en werk’ voor (jong)volwassenen met een ASS, professionelen, ouders van kinderen met een ASS, werkgevers en ondersteuners van mensen met een ASS verder te concretiseren en aan te bieden. Met deze trainingen wil Indigo bijdragen aan een positieve beeldvorming rond autisme. Zo wil de Mechelse vereniging onder meer voor jongvolwassenen met autisme een voortraject aanbieden waarmee ze actief kunnen werken aan een persoons– en beroepsprofiel en aan werken gerelateerde vaardigheden kunnen trainen. Werkgevers en ondersteuners van mensen met een ASS wil Indigo stimuleren door middel van een opleiding in autismebewust handelen. Aan ouders van personen met een ASS wil de organisatie antwoorden bieden op vragen rond tewerkstelling van hun kind. Ze willen hen informeren over de impact van ASS op de zoektocht naar werk, over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden, over werk in relatie tot andere levensdomeinen en hoe ze zelf hun kind bij de zoektocht naar werk kunnen ondersteunen… De uiteindelijke bedoeling van de trainingen is de tewerkstelling van mensen met een ASS te bevorderen.

€ 7.500


Met dit project wil men drempels die in het onderwijs verhinderen dat talenten maximaal worden ontwikkeld, worden verlaagd of zelfs weggenomen


Het project focust op twee scharniermomenten, namelijk de overgang van basis- naar secundair onderwijs én het afleggen van de geïntegreerde proef op het einde van het TSO, KSO en BSO.Wat betreft het versoepelen van de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs, zal een website worden ontwikkeld waarop leerlingen van het zesde leerjaar op een speelse wijze kennis kunnen maken met het reilen en zeilen, leren en leven op een secundaire school. In het kader van de geïntegreerd eindproef zullen leerkrachten, directeurs, GON-begeleiders en experts worden samengebracht om deze eindproef uit te bouwen tot een kans in plaats van een valkuil. De start van dit traject wordt een studiedag, waarna de verdere werking zal worden verfijnd.